Håltagning med precision och kvalitet

Vi utför håltagning i betong och andra hårda material som sten, tegel och armerad betong. Med stor yrkesskicklighet och en modern utrustning, samt en välutrustad maskinpark hanterar vi alla jobb med största noggrannhet och kvalitet.
Ingen sågning är för svår med rätt kompetens

Vi utför alla former av sågning såsom golvsågning, väggsågning, spårsågning och vajersågning i armerad betong, tegel, granit och andra hårda material.