Skräddarsydda rivningsarbeten efter kundbehov

Vi skräddarsyr lösningar på alla sorters rivningsarbeten efter kundens behov. Både för selektiv rivning och totalrivning. Miljöaspekten är en viktig del i vårt rivningsarbete, därför försöker vi alltid använda den mest lämpliga rivningsmetoden, återanvända material och minimera deponin. 

Rivningsmassorna som blir från våra projekt, sorteras och deponeras i containers som hanteras av den på plats 
anlitade miljöentreprenören.Slipning och polering med
högsta finish

Vi utför slipning och polering av betonggolv, samt handslipning av väggar. Arbetsmiljön är alltid i fokus, så åtgärder såsom industridammsugare och dammfällor används alltid för att minimera dammspridningen.